Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAWME BOX

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.  Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem www.rawmebox.pl prowadzonym przez RAWme Box Magdalena Zawadzka – Schöntag z siedzibą w Rzeszowie, ul. Osmeckiego 10, 35-506 Rzeszów, NIP 8132941962 (zwanym dalej Sprzedającym).

2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym, za pomocą następujących danych teleadresowych:

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00 (pon.- pt.).

3.  Definicje:

4.  Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:

5.  Informacje o Towarach podane w Sklepie, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO RAWME BOX ORAZ USŁUGA KONTA

1.  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, składania zamówień oraz zawarcia umowy o świadczenie usług niezbędne są:

2.  Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, podanych podczas rejestracji. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu.

3.  Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Prowadzenie Konta w Sklepie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Klient jest uprawniony w każdym czasie do usunięcia Konta w Sklepie lub przesłania informacji o rezygnacji z jego prowadzenia pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy.

4.  Usługa Konta umożliwia Klientowi dokonywanie zakupów, zapamiętywanie jego preferencji zakupowych, historii zamówień oraz daje możliwość dokonywania i zarządzania zamówieniami, a także zarządzania ustawieniami prywatności.

5.  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Użytkownikowi zabrania się:

6.  Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania ze Sklepu Użytkownika, który w procesie rejestracji Konta lub składania Zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane.

7. Sprzedawca w najszerszym  dopuszczalnym  przez prawo  zakresie nie ponosi odpowiedzialności  za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

8.  Przeglądanie asortymentu Sklepu i dokonywanie zakupu Towarów nie wymaga zakładania Konta.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

1.  Kupujący może uruchomić usługę Newslettera w każdym czasie, wyrażając zgodę na jego subskrypcję. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu na podany przez Kupującego adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe lub informacje handlowe. Subskrypcja Newslettera następuje poprzez zaznaczenie stosownej opcji i podanie adresu poczty elektronicznej na stronie Sklepu, a następnie potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługę Newsletter można uruchomić również poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.

2.  Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący jest uprawniony w każdym czasie i bez podania przyczyny, do rezygnacji z usługi Newslettera, poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail Sprzedawcy lub zaznaczając odpowiednie pole na Koncie Klienta.

§4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.  Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

3.  Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia zamówienia, a w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4.  Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru.

5.  Do zawarcia umowy Kupna Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

6.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.

7.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Sklepu lub bez rejestracji i logowania i zaakceptowaniu Regulaminu oraz po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

8.  Do złożenia zamówienia na Usługę, niezbędne jest podanie wymaganych danych w Formularzu zakupowym lub skorzystanie z danych zapamiętanych w usłudze Konta.

9.  Po podaniu danych, o których mowa powyżej, Sprzedający proponuje Klientowi właściwe rodzajowe, ilościowe i jakościowe parametry karmy.

10.  Sprzedający udostępnia Usługę w formie subskrypcji (tj. ciągłych dostaw, aż do odwołania przez Klienta) lub w formie jednorazowego zakupu na okres 14 dni.

11. Klient ma możliwość rezygnacji z dalszych dostaw poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta lub poprzez przesłanie rezygnacji w formie wiadomości e-mail, na adres Sprzedawcy.

12.  Klient ma możliwość przesunięcia daty dostawy poprzez dokonanie stosownej dyspozycji w ustawieniach Konta.

13.  Dyspozycja przesunięcia dostawy musi być dokonana najpóźniej 7 dni przed planowanym dniem wysyłki. W przypadku przekroczenia w/w terminu, dyspozycja będzie miała skutek w stosunku do następnej dostawy.

14.  Dyspozycja anulowania subskrypcji (rezygnacji z Usługi) musi być dokonana najpóźniej 7 dni przed planowanym dniem wysyłki. W przypadku przekroczenia w/w terminu, dyspozycja będzie miała skutek w stosunku do następnej dostawy.

§5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1.  Umowa na świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.  Klient ma możliwość wyboru Usługi dopasowanej do aktualnych potrzeb swojego pupila.

3.  Sprzedawca zaleca przed rozpoczęciem korzystania z Usług wykonanie kontrolnych badań psa lub kota pozwalających na weryfikację stanu zdrowia przed przejściem na korzystanie z Usługi Sprzedawcy i dopasowanie optymalnego menu dla swojego pupila.

4.  Sprzedawca udostępnia możliwość skorzystania z następujących Usług:

5.  Przesyłki do Klientów są nadawane od poniedziałku do środy.

§6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.  Sprzedający udostępnia następujące metody płatności:

2.  Po zaksięgowaniu Państwa wpłaty, zamówienie Towaru będzie natychmiast przekazane do realizacji, o czym zostaną Państwo poinformowani w osobnej wiadomości elektronicznej.

3.  Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, po otrzymaniu płatności Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

4.  Termin płatności za Towary zakupione w Sklepie:

§7. WYSYŁKA TOWARU

1. Zamówiony Towar, wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówiona Usługa, wysyłana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony podczas składania Zamówienia.

4.  Dostawa Usługi po raz pierwszy realizowana jest zgodnie z dyspozycją Klienta złożoną podczas składania zamówienia pod wskazany przez Klienta adres, każda kolejna dostawa następuje cyklicznie w tym samym dniu. Klient ma możliwość zmiany dnia wysyłki na Koncie Klienta.

5.  W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem, przesyłka z zamówieniem pozostawiona jest, w miejscu ustalonym z kurierem.

6.  W przypadku niemożności dostarczenia przesyłki również w sposób, o którym mowa w ust. 5, osoba doręczająca informuje o lokalizacji, z której Klient sam może paczkę odebrać.

7.  Koszt dostawy Towaru dostępnego w Sklepie jest w cenie:

8.  Koszt dodatkowej dostawy dla Usługi dostępnej w Sklepie jest w cenie

9.  Termin dostawy Towarów do Klienta wynosi od 1-2 dni roboczych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za paczki dostarczone po terminie z winy przewoźnika.

10.  W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia Towaru jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji (wpłynięcia środków na konto Sklepu).

11.  Wysyłka Towaru następuje po wcześniejszej zapłacie za Zamówienie złożone w Sklepie, termin gotowości zamówienia do wysyłki to maksymalnie 3 dni robocze.

12.  W przypadku braku produktu lub jednego z zamówionych produktów, czas oczekiwania na realizację Zamówienia może ulec wydłużeniu, po wcześniejszym kontakcie Sklepu z Klientem.

13.  W przypadku wysyłki przedpłaconej, gdy wysyłany Towar nie zostanie dostarczony do Klienta z winy Klienta (błędne dane, nieodebranie przesyłki od kuriera), ponosi on koszty ponownej wysyłki produktu.

14.  W przypadku, gdy wysyłany Towar nie zostanie dostarczony do Klienta z winy Sklepu, Klient nie ponosi kosztów ponownej wysyłki zamówionych produktów.

§8. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI I SKUTKÓW STOSOWANIA KARM

1.  Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi produktu wolnego od wad, tj. karmy pełnoporcjowej, wyprodukowanej z naturalnych składników oraz świeżej.

2.  Sprzedający oświadcza, że przygotowane przez niego diety są odpowiednie wyłącznie dla psów zdrowych i nie bierze odpowiedzialności za stosowanie ich u psów cierpiących na jakiekolwiek schorzenia, które wymagają stosowania specjalistycznej diety.

3.    Sprzedający oświadcza, że przygotowane przez niego porcje zawierają element kostny (o ile nie został wykluczony podczas składania zamówienia). Element kostny zawsze powinien być podawany pod nadzorem opiekuna.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z podawaniem elementu kostnego w sposób nieodpowiedni i bez nadzoru opiekuna.   

4.  Klient wybierając opcję „Zrób to sam” bierze pełną odpowiedzialność za skład, proporcje i bilansowanie porcji zleconych do przygotowania Sprzedawcy.

5.  Produkty wysyłane są do Klienta w formie mrożonej, należy je przechowywać w zamrażarce i podawać po całkowitym rozmrożeniu, zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu produktu. Rozmrożony produkt można przechowywać w lodówce do 24 godzin, z zachowaniem standardowych zasad bezpieczeństwa żywności.

6.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa niewłaściwego przechowywania produktów przez Kupującego lub podania go do spożycia przez psa lub kota w postaci zamrożonej lub niewystarczająco rozmrożonej (produkt podaje się w temperaturze pokojowej).

§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

2.  Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia czy też w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.  Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi względem produktów mrożonych, które są nieprefabrykowane i mogą ulec szybkiemu zepsuciu w przypadku niezachowania stanu zamrożonego. Mając na uwadze, że nie istnieje możliwość dokonania weryfikacji czy produkty nie były rozmrożone i ponownie zamrażane przez Konsumenta, jak również weryfikacji odnośnie prawidłowego przechowywania przez Konsumenta zamrożonych produktów, ze względów higieniczno – zdrowotnych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Produktów, zamrożone Produkty nie podlegają zwrotom, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

4.  Termin wskazany w §9. Pkt. 1 rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas nieoznaczony - z chwilą objęcia pierwszej rzeczy w posiadanie.

5.  Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

6.  Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym (oryginalne nienaruszone opakowanie, właściwie przechowywany Towar). Możliwe zwroty Towarów dotyczą suplementów diety, Towarów z grupy „przysmaki” oraz akcesoriów.

7.  Koszt wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.

8.  W wyniku prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

9.  Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego Towaru ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał Konsument.

§10. REKLAMACJE

1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2.  Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o usterkach w funkcjonowaniu Sklepu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

3.  Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Sklepu oraz co do świadczonych Usług w następujący sposób:

RAWme Box Magdalena Zawadzka-Schöntag

ul. Osmeckiego 10

35-506 Rzeszów

4.  W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające zidentyfikowanie nieprawidłowości.

5.  Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.

6.  Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

7.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku braku możliwości dokonania weryfikacji odnośnie prawidłowości przechowywania przez Konsumenta zamrożonego Produktu, który był przedmiotem Umowy sprzedaży.

§11.  OCHRONA PRAW AUTORSKICH I ZNAKÓW TOWAROWYCH

1.  Wszystkie zdjęcia Towarów oraz treści umieszczone na stronie Sklepu www.rawmebox.pl, w tym w szczególności loga, logotypy, nazwy marek, materiały graficzne itp. Podlegają ochronie prawnej i są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2.  Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.rawmebox.pl, jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywanie ich do celów marketingowych lub handlowych, bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy lub osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3.  Wykorzystanie wymienionych powyżej  materiałów bez  zgody Sprzedawcy,  będzie traktowane jako działanie niezgodne z prawem i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

4.  Klienci biorący udział w działaniach marketingowych Sprzedawcy, z wykorzystaniem mediów społecznościowych, wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie zdjęć, w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych Sprzedawcy oraz w broszurach i ulotkach udostępnianych przez Sprzedawcę.

§12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

2.  Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3.  Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4.  Wszelkie spory powstałe na tle Regulaminu powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:

3.  Administrator ma prawo dokonać zmiany Regulaminu oraz cen Usług i Towarów.

4.  Regulamin w nowym brzmieniu oraz nowe ceny Usług i Towarów wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej.

5. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, obowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.

6.  Do dostaw zrealizowanych lub opłaconych zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu lub cen Usług, stosuje się dotychczasowe brzmienie Regulaminu lub cen Usług i Towarów.